Tàu biển VIMC
Nhà điều hành:   VIMC

Đội tàu:                9 tàu container

Sức chứa:           700 container / tàu / chuyến

Tần suất:             4 chuyến / tuần / chiều

Lộ trình:               Cảng Hải Phòng - Cảng Hồ Chí Minh và ngược lại

Slot:                      30 container / tàu
Tham gia cùng chúng tôi và phát triển doanh nghiệp của bạn!