Đường sắt Việt Nam
Đơn vị vận hành: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR)

Sức chứa:            20 container / tàu / chiều

Tần suất:              Hàng ngày

Lộ trình:                Ga Yên Viên - Ga Bình Dương và ngược lại

Slot:                       6 container 40 ”và 2 container 45” mỗi chuyến


Tham gia cùng chúng tôi và phát triển doanh nghiệp của bạn!