Vận Tải Đường Sắt


Là đại lý bán hàng đầu của HARACO (Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội), TRANSIN sở hữu tải cứng vận tải container trên các chuyến tàu nhanh hàng ngày của HARACO, đảm bảo dịch vụ tin cậy nhất từ ga Yên Viên đến ga Sóng Thần và ngược lại.

Các lợi ích chính

         Dịch vụ tàu nhanh hàng ngày trên cả hai chiều.

         Thời gian biểu chạy tàu cố định

         Tải cứng trên từng chuyến (đảm bảo luôn có chỗ)

         Mức giá cạnh tranh nhất

         Được hỗ trợ bởi các dịch vụ đa phương thức


CHI TIẾT LỊCH TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Tham gia cùng chúng tôi và phát triển doanh nghiệp của bạn!