Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN


TRANSIN đã và đang nỗ lực hết sức để trở thành một công ty nổi tiếng và đáng tin cậy trong ngành logistics Việt Nam.


SỨ MỆNH


Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các giải pháp tốt nhất với mức giá cạnh tranh nhất bằng cách không ngừng tự nâng cao năng lực của chúng tôi.


NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI


Chúng tôi được thúc đẩy bởi một tập hợp các giá trị cốt lõi quan trọng. Những giá trị này định hình và xác định tính cách, bản sắc và văn hóa của Transin, là định hướng cho tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Tính chuyên nghiệp:  Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp; duy trì liên tục từ phong cách cá nhân tới các hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Làm việc theo nhóm:  Chúng tôi làm việc cùng nhau trong một nhóm đa dạng, luôn hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được các mục tiêu chung của công ty là mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.

Sự tôn trọng:   Chúng tôi tôn trọng khách hàng, nhân viên và các đối tác trong ngành. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của họ.


Tham gia cùng chúng tôi và phát triển doanh nghiệp của bạn!