LCL
Đặt chỗ & Theo dõi

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ nội địa đường dài từ các kho hàng gom tại Hà Nội, Bình Dương và các giải pháp CNTT cho phép hiển thị đầy đủ hoạt động vận chuyển hàng hóa với khả năng đặt chỗ, theo dõi hành trình và trích xuất báo cáo.

Các lợi ích chính

              Dịch vụ đáng tin cậy nhờ vận hành bằng đội xe chuyên dụng riêng của TRANSIN và sản phẩm mua tải cứng trên dịch vụ đường sắt và đường biển.

              Tần suất cao

              Biểu đồ khai thác ổn định

              Dịch vụ linh hoạt theo nhu cầu khách hàng với 3 lựa chọn đa phương thức (Đường bộ / Đường sắt / Đường biển)

              Mức giá linh hoạt và cạnh tranh nhất

              Có thể theo dõi hành trình và đặt chỗ trực tuyến

Tham gia cùng chúng tôi và phát triển doanh nghiệp của bạn!